Spichlerz Galowice – Muzeum Powozów. Paula & Patryk